Informacje dla firm szkoleniowych

Informujemy, że Karta Usługi przygotowana przez Usługodawcę i prezentowana w BUR podlega weryfikacji i akceptacji przez Operatora.
Prosimy o przesyłanie Karty do akceptacji w terminie umożliwiającym dokonanie w niej korekt, jeśli okażą się potrzebne.

W celu weryfikacji wzrostu kompetencji uczestników szkoleń, wymagane jest przed i po szkoleniu wypełnienie przez wszystkich uczestników szkoleń pre i post testu wiedzy. O zakresie testu decyduje firma szkoleniowa. Operator prosi aby wyniki tych testów były zebrane przez osobę prowadzącą szkolenie na ujednoliconym formularzu Wzór_informacji_o_wynikach_testu_ze_szkolenia, który po wypełnieniu i podpisaniu powinien zostać przekazany Operatorowi.

Informujemy, że Usługodawca świadczący usługę zdalną jest zobowiązany po zrealizowaniu usługi do wypełnienia formularza Oświadczenie podmiotu realizującego szkolenie zdalne, które po wypełnieniu i podpisaniu powinno zostać przekazane Operatorowi.

 

 

Moja praca w turystyce – wzrost kompetencji pracowników sektora turystycznego
Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Aplikuj w ramach programu "Moja praca w turystyce..."

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.