O projekcie

Jeśli działasz w branży turystycznej, hotelarskiej, gastronomicznej (PKD N.79  i/lub I ) i Twoje przedsiębiorstwo należy do sektora MŚP – skorzystaj z możliwości dofinansowania szkoleń i doradztwa oferowanego w ramach projektu „Moja praca w turystyce-wzrost kompetencji pracowników sektora turystycznego, realizowanego przez Polską Izbę Turystyki (PIT).

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”. Projekt jest realizowany w okresie od 1 marca 2019 r. do 31 października 2022 r.

Wartość Projektu wynosi 2.035.559,91 zł, kwota dofinansowania wynosi 1.751.959,91 zł.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności funkcjonowania i adaptacyjności przedsiębiorstw sektora turystycznego poprzez wzrost kompetencji pracowników tego sektora w zakresie rekomendowanym przez Sektorową Radę ds. Kompetencji w Turystyce (Rekomendacje nr 2/2018).

PIT jako Operator pozyskanych funduszy unijnych, informuje, aktywnie wspomaga firmy w procesie składania przez nie wniosku o dofinansowanie szkolenia/doradztwa, sprawdza i weryfikuje kwalifikowalność firmy i tematu szkolenia/doradztwa do dofinansowania, oraz dokonuje zwrotu kosztów (dofinansowanie) na rachunek firmy.

Szkolenia i doradztwo realizowane są (co do zasady) przez firmy szkoleniowe/doradcze zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl), co gwarantuje ich wysoką jakość.

Refundacja wynosi do 80% wydatków poniesionych na szkolenia i doradztwo. Jednocześnie:

– maksymalna kwota dofinansowania jednego co najmniej dwudniowego szkolenia dla jednego pracownika wynosi 1440,- zł. (bez limitu liczby pracowników z jednej firmy).

– maksymalna kwota dofinansowania doradztwa dla jednej firmy wynosi 2000,- zł.

Refundacja stanowi pomoc de minimis ( https://www.parp.gov.pl/pomoc-de-minimis)

UWAGA: ZE WZGLĘDU NA PANDEMIĘ SZKOLENIA MOGĄ BYĆ REALIZOWANE W FORMIE ZDALNEJ

Jesteś zainteresowany ? Napisz: kompetencjewturystyce@pit.org.pl lub zadzwoń: 22 826 55 36

Projekt przewiduje wsparcie dla 710 właścicieli firm i ich pracowników w zakresie dofinansowania szkoleń i doradztwa w następujących obszarach tematycznych:                         

                                                                  I.  Obsługa klienta w biurach podróży w świetle nowej ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r, (Dz. U. Poz. 2361) – szkolenie

Ze względu na pandemię koronawirusa Covid-19 i nowych potrzeb szkoleniowych Sektorowa Rada ds Turystyki wyraziła zgodę na rozszerzenie w/w zakresu tematycznego o sprawy związane z bsługą klienta w czasie pandemii, tj.:Warunki oferowania, sprzedaży i realizacji imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych określone ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, w tym uwarunkowania obsługi klienta wynikające z przepisów dotyczących COVID-19 „

Proponowana tematyka szkolenia, w sytuacji pandemii z obszaru I – patrz niżej pkt. A

Proponowana tematyka szkoleń z obszaru I – patrz niżej pkt. B

II.  Bezpieczeństwo danych osobowych w przedsiębiorstwach turystycznych  (RODO) – szkolenie i/lub doradztwo

Jesteś zainteresowany ? Napisz: kompetencjewturystyce@pit.org.pl lub zadzwoń: 22 826 55 36

—————————————————————————————————————————————

A. Proponowana tematyka szkolenia, w sytuacji pandemii koronawirusa Covid – 19

Obsługa klienta w Biurze Podróży w nowych warunkach rynkowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w warunkach COVID-19

 • jak prezentować ofertę biura podróży w warunkach COVID-19

 • jak tworzyć materiały informacyjne w social media i w Internecie;

 • jak wykorzystać Facebook i Instagram w działalności biura podróży;

 • jak wysyłać oferty mailem, stosując również automatyzację mailingu;

 • jak utrzymać klienta i kontynuować z nim współpracę;

 • jak zadbać o warunki bezpieczeństwa klientów przy ich obsłudze w biurze oraz podczas imprez turystycznych, w środkach transportu, w hotelu w warunkach COVID-19.

Szkolenie  16-to godzinne, zdalne w formie webinarium (4 sesje po 4 godz. lekcyjne).  Koszt szkolenia – 1000 zł. Szkolenie prowadzone przez trenerów turystyki!

Jesteś zainteresowany ? Napisz: kompetencjewturystyce@pit.org.pl lub zadzwoń: 22 826 55 36

B. Proponowana tematyka szkoleń z obszaru I

Szkolenie 1: „Praktyczne aspekty umów o usługi turystyczne, które zawierasz z klientami – sprawdź umowy, które Ty stosujesz”

1. Treść umowy o udział w imprezie turystycznej (elementy umowy indywidualnie uzgodnione oraz nieuzgodnione z podróżnym) – czego agent nie powinien powiedzieć podróżnemu w rozmowie sprzedażowej.

2. Klauzule niedozwolone w umowach o udział w imprezie turystycznej.

3. Zmiany umowy o imprezę nie wymagające zgody podróżnego; zmiany umowy o imprezę za zgodą podróżnego.

4. Specyfika umów B2B (na tle konsumenckich umów o udział w imprezie turystycznej).

5. Zmiany w umowie agencyjnej związane z ustawą o imprezach turystycznych.

Szkolenie 2:Stosowanie przepisów ustawy w praktyce – co powinieneś wiedzieć aby uniknąć kłopotów”

 1. Typowe błędy w stosowaniu przepisów ustawy o imprezach turystycznych.

 2. Impreza turystyczna a powiązane usługi turystyczne: podobieństwa i różnice.

 3. Zmiany w zasadach odpowiedzialności wobec podróżnych organizatora i agenta.

 4. Kiedy hotel staje się organizatorem turystyki lub przedsiębiorcą ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych (zwłaszcza nieświadomie).

 5. Kiedy przedsiębiorca (głównie agent) wchodzi „w buty” przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych lub organizatora turystyki.

 6. Wyłączenie spod ustawy imprez niekomercyjnych, okazjonalnych, dla ograniczonej liczby podróżnych.

  Szkolenie 3:  „Klient nasz Pan – w praktyce stosowania przepisów ustawy, czyli czy zawsze klient ma rację?”

  1. Obowiązki i uprawnienia podróżnego i organizatora w razie wadliwości imprezy.

  2. Zakres obowiązku udzielenia pomocy podróżnemu, który znalazł się w trudnej sytuacji.

  3. Typowe reklamacje podróżnych i nowe procedury ich rozpatrywania.

  4. Skutki prawne wystąpienia przed lub w trakcie imprezy nadzwyczajnych i nieuniknionych okoliczności (dawniej „siła wyższa”).

  5. Jak ustrzec się przed wyłudzeniem zadośćuczynienia za „zmarnowany urlop”.

                          UWAGA!

   Jeśli jesteś zainteresowany podniesieniem kompetencji w zakresie innych tematów z obszaru ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, zgłoś się do Projektu, wybierz interesującą Cię ofertę usług rozwojowych (szkoleń lub doradztwa) zamieszczoną w Bazie Usług Rozwojowych przygotowaną przez firmę szkoleniową lub doradczą, podnieś swoje kwalifikacje poprzez udział w usłudze rozwojowej, złóż do nas dokumenty niezbędne do refundacji części kosztów (do 80%).

   Jeśli nie ma interesującej dla Ciebie oferty  w Bazie Usług Rozwojowych, pomożemy Ci zamówić dla Ciebie taką ofertę w Bazie Usług Rozwojowych

    

Moja praca w turystyce – wzrost kompetencji pracowników sektora turystycznego
Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Aplikuj w ramach programu "Moja praca w turystyce..."

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.