O projekcie

Jeśli działasz w sektorze turystyki ( PKD N.79  i/lub I ) i Twoje przedsiębiorstwo należy do sektora MŚP – skorzystaj z możliwości dofinansowania rozwoju kompetencji Twoich i Twoich pracowników poprzez udział w szkoleniach lub w usługach doradczych oferowanych w ramach projektu „Moja praca w turystyce-wzrost kompetencji pracowników sektora turystycznego. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”. Projekt jest realizowany w okresie od 1 marca 2019 r. do 28 lutego 2022 r.
Wartość Projektu wynosi 2.035.559,91 zł, kwota dofinansowania wynosi 1.751.959,91 zł.
Głównym celem projektu jest poprawa efektywności funkcjonowania i adaptacyjności przedsiębiorstw sektora turystycznego poprzez wzrost kompetencji pracowników tego sektora w zakresie rekomendowanym przez Sektorową Radę ds. Kompetencji w Turystyce (Rekomendacje nr 2/2018).
Dzięki dofinansowaniu realizacji Projektu ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa możesz otrzymać refundację aż do 80% wydatków poniesionych na szkolenia i doradztwo.
Refundacja stanowi pomoc de minimis lub pomoc publiczną (link do strony parp: https://www.parp.gov.pl/pomoc-de-minimis)
Projekt przewiduje wsparcie dla 710 właścicieli firm i ich pracowników w zakresie dofinansowania szkoleń i doradztwa w następujących obszarach tematycznych: 

 I.  Obsługa klienta w biurach podróży w świetle nowej ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r, (Dz. U. poz. 2361)

Proponowane tematy szkoleń z praktyki stosowania ustawy:

Szkolenie 1: „Praktyczne aspekty umów o usługi turystyczne, które zawierasz z klientami – sprawdź umowy, które Ty stosujesz”


1.     Treść umowy o udział w imprezie turystycznej (elementy umowy indywidualnie uzgodnione oraz nieuzgodnione z podróżnym) – czego agent nie powinien powiedzieć podróżnemu w rozmowie sprzedażowej.

2.     Klauzule niedozwolone w umowach o udział w imprezie turystycznej.

3.     Zmiany umowy o imprezę nie wymagające zgody podróżnego; zmiany umowy o imprezę za zgodą podróżnego.

  1. Specyfika umów B2B (na tle konsumenckich umów o udział w imprezie turystycznej).
  2. Zmiany w umowie agencyjnej związane z ustawą o imprezach turystycznych.

Szkolenie 2: „Stosowanie przepisów ustawy w praktyce – co powinieneś wiedzieć aby uniknąć kłopotów”

1.     Typowe błędy w stosowaniu przepisów ustawy o imprezach turystycznych.

2.      Impreza turystyczna a powiązane usługi turystyczne: podobieństwa i różnice.

3.      Zmiany w zasadach odpowiedzialności wobec podróżnych organizatora i agenta.

4.     Kiedy hotel staje się organizatorem turystyki lub przedsiębiorcą ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych (zwłaszcza nieświadomie).

5.      Kiedy przedsiębiorca (głównie agent) wchodzi „w buty” przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych lub organizatora turystyki.

6.     Wyłączenie spod ustawy imprez niekomercyjnych, okazjonalnych, dla ograniczonej liczby podróżnych.

 

Szkolenie 3:  „Klient nasz Pan – w praktyce stosowania przepisów ustawy, czyli czy zawsze klient ma rację?”

  1. Obowiązki i uprawnienia podróżnego i organizatora w razie wadliwości imprezy.
  2. Zakres obowiązku udzielenia pomocy podróżnemu, który znalazł się w trudnej sytuacji.
  3. Typowe reklamacje podróżnych i nowe procedury ich rozpatrywania.
  4. Skutki prawne wystąpienia przed lub w trakcie imprezy nadzwyczajnych i nieuniknionych okoliczności (dawniej „siła wyższa”).
  5. Jak ustrzec się przed wyłudzeniem zadośćuczynienia za „zmarnowany urlop”.

oraz inne szczegółowe propozycje szkoleń, w odpowiedzi na potrzeby firmy, mieszczące się w zakresie w/w obszaru tematycznego i spełniające oczekiwany efekt szkolenia, sformułowany w Rekomendacjach Rady Sektorowej. 

                                                     UWAGA!

Powyższe tematy są tylko naszymi propozycjami. Jeśli jesteś zainteresowany podniesieniem kompetencji w zakresie innych tematów z obszaru ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, zgłoś się do Projektu, wybierz interesującą Cię ofertę usług rozwojowych (szkoleń lub doradztwa) zamieszczoną w Bazie Usług Rozwojowych przygotowaną przez firmę szkoleniową lub doradczą, podnieś swoje kwalifikacje poprzez udział w usłudze rozwojowej, złóż do nas dokumenty niezbędne do refundacji części kosztów (do 80%).

Jeśli nie ma interesującej dla Ciebie oferty  w Bazie Usług Rozwojowych, pomożemy Ci zamówić dla Ciebie taką ofertę w Bazie Usług Rozwojowych

 

II.  Bezpieczeństwo danych osobowych w przedsiębiorstwach turystycznych  szkolenie i/lub doradztwo

W ramach doradztwa pod względem zgodności z przepisami ustawy o imprezach turystycznych i przepisami o ochronie danych osobowych sprawdzona zostanie używana w Twojej firmie dokumentacja albo też opracowana nowa dokumentacja zgodna z przepisami. Możesz wybrać szczegółową tematykę, która jest szczególnie potrzebna w Twojej firmie, z w/w obszarów tematycznych. 

Gwarantem wysokiej jakości usług jest ich realizacja przez firmy szkoleniowe lub doradcze, których usługi są zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl).

Operatorem środków, który udzieli wszelkiej pomocy zainteresowanym firmom oraz przekaże refundację ze środków funduszy UE i budżetu państwa jest Polska Izba Turystyki (www.pit.org.pl).

                                                        NIE ZWLEKAJ!

Zarejestruj się poprzez formularz rejestracyjny na stronie PARP https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz#formularz), a my niezwłocznie nawiążemy z Tobą kontakt mailowy lub telefoniczny.

UWAGA:

W ZWIĄZKU Z OBECNĄ SYTUACJĄ  EPIDEMICZNĄ DOFINANSOWUJEMY RÓWNIEŻ USŁUGI SZKOLENIOWE I DORADCZE PROWADZONE W FORMIE ZDALNEJ. TWOI PRACOWNICY NIE MUSZĄ  BYĆ OBECNI W FIRMIE, ABY SKORZYSTAĆ ZE SZKOLEŃ I DORADZTWA

Moja praca w turystyce – wzrost kompetencji pracowników sektora turystycznego
Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Aplikuj w ramach programu "Moja praca w turystyce..."

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.